Deporte

O ámbito deportivo, tanto na modalidade profesional coma na de actividade cotiá, presenta desigualdades nas oportunidades de desenvolvemento coas que contan as mulleres, xa dende idades temperás. O estudo deste apartado medirá o impacto que os mandatos de xénero teñen sobre os hábitos de vida saudables de mulleres e homes, e analizará o grao de participación dunhas e doutros na práctica deportiva.

Ademais de pór atención sobre o nivel de implicación no plano deportivo das mulleres en Santiago de Compostela, indagarase no desigual reparto do poder e da capacidade de toma de decisións en relación aos recursos e ás infraestruturas deportivas da cidade.

Polo momento este apartado non conta con información. Con todo, mostramos unha proposta de indicadores e premisas para guiar futuros estudos que visibilicen e analicen as desigualdades existentes na cidade, extraídas do estudo cualitativo realizado.

Prácticas saudables

Apúntase a necesidade de avaliar os desaxustes por sexo nos tempos dedicados a deporte saúde, a deporte regrado e a deporte non regrado segundo idade, nivel de estudos e zona residencial (urbano/rural). Ademais posiciónase a necesidade de estudar o nivel de participación das mulleres segundo idade en clubs ou federacións deportivas da cidade.

Participación

Considérase pertinente indagar acerca da fenda de xénero no deporte de elite na cidade, así como da participación no deporte de base nos clubs ou federacións de base locais.

Poder e toma de decisións

Posiciónase a análise dos desequilibrios entre mulleres e homes en espazos de poder no deporte regrado e nas entidades especializadas en deporte saúde (empresas de xestión de ocio e tempo libre).