Hotel Moure

Un toque de cultura contemporánea no centro histórico de Compostela
[3/380]

Un toque de cultura contemporánea no centro histórico de Compostela. Aloxamento singular que conserva a esencia do pasado medieval da cidade pero fuxe do clásico mimetismo para propoñer unha arquitectura de interiores vanguardista e sofisticada.