Centro de información ás mulleres do Concello de Santiago

Rúa Isaac Díaz Pardo, 2 / Tel.: 981 542 465
[3/3670]
 • Centro de información ás mulleres do Concello de Santiago

Servizo destinado a proporcionar asesoramento xurídico, atención psicolóxica, información en materia de recursos e asesoramento e orientación social, ás mulleres de Santiago de forma individual ou colectiva.

 

O Centro de Información á Muller concíbese como un servizo específico da Concellaría de Igualdade para realizar actuacións de información, orientación, derivación e coordinación con instancias propias e alleas do Concello de Santiago.

O Centro pretende ser un recurso municipal onde se centralice a información sobre os servizos e recursos da cidade específicos nesta materia.

 

Conta coas seguintes profesionais: directora, psicóloga, asesora xurídica, traballadora social e administrativa.

Presta os seguintes servizos:

 • Servizo de información e asesoramento xurídico.
 • Servizo de  información, orientación e asesoramento social.
 • Servizo de atención psicolóxica.
 • Servizo de atención específica a mulleres en situación de violencia de xénero.

 

Ten as seguintes funcións:

 • Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes.
 • Funcionamento como canal de comunicación entre as usuarias e os distintos organismos que tiveran competencias en materia de igualdade.
 • Información sobre cursos, estudos e xornadas en materia de igualdade de oportunidades.
 • Realización de conferencias, xornadas, cursos sobre temas de especial incidencia na consecución do principio de igualdade.
 • Atención específica ás mulleres en situación de violencia de xénero.
 • Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres na sociedade civil.
 • Calquera outra actividade que se adecúe ao obxectivo prioritario da consecución da igualdade.