Das mulleres xitanas para todas as mulleres

6 de Abril de 2018
por: Concellaría de Igualdade. Concello de Santiago

Premio Xohana Torres

9 de Marzo de 2017
por: Concellaría de Igualdade. Concello de Santiago
tarxetón Xohana Torres

Premio de ensaio e creación audiovisual Xohana Torres

31 de Decembro de 2016
por: Concellaría de Igualdade. Concello de Santiago