Resolución da convocatoria de subvencións da Concellaría de Igualdade do ano 2023

19 de Maio de 2023

Aquí podedes ver a resolución de concesión de subvencións da 'Convocatoria para o fomento de actividades e programas a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, Queer e intersexual (LGTBQI) de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 2023' (detalladas na seguinte táboa segundo a orde de maior a menor puntuación acadada por cada unha das entidades solicitantes).

A resolución foi  aprobada pola Xunta de Goberno Local do 10/05/2023 de conformidade cos criterios obxectivos de concesión previstos na base 10 da convocatoria.