Mrs. Dalloway

Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Categoría: Teatro

17/09/2020 - 17/09/2020

Virginia Woolf fai un percorrido de 24 horas na vida de Clarissa Dalloway, desde que se ergue pola mañá e comeza a preparar unha festa para o seu marido, ata o momento desa festa, pola noite. Un percorrido marcado polas horas que toca a campá do reloxo do Big Ben, polo tempo que vai pasando e que leva a Clarissa a ir atrás e adiante no tempo da súa vida. O fluxo da súa conciencia, a conciencia sobre a súa vida, as súas decisións, chega no mesmo instante en que abre a fiestra dese marabilloso día de primavera no que prepara unha gran festa.

Para dar profundidade ao personaxe, Virginia recorre á construción dunhas memorias, hoxe utilizadas nas series e nalgúns guións. Todo ocorre nun só día, dando a sensación de estar vivindo a trama en tempo real.