'Dancing with frogs'

Avenida do Burgo das Nacións, Santiago de Compostela, 15782
Category: Espectáculos

26/10/2019 - 26/10/2019

'Dancing with frogs' reflicte, cuestiona e analiza o mundo da masculinidade, esa outra metade, o complemento biolóxico do feminino. Que é masculino sen o feminino? Hai límites entre eles? Como vive, sente, acciona, sofre, se relaciona co mundo, o home do século XXI? É o mesmo de sempre ou algo cambiou? Que debería ser un home? Que hai que facer para ser un? 

+Info